Menü Bezárás

Implantológia

Implantáció

A fogászati implantációt megelőzően minden esetben tervezéssel indul a munkafolyamat. 
E folyamat során nagy jelentőséggel bír, hogy a páciens milyen elképzelésekkel van a számára készülő fogpótlással kapcsolatban. 
Szükséges ezen elképzelések összehangolása a páciens adottságaival és a lehetséges műtéttechnikai megoldásokkal.
A tervezés nem szorítkozhat kizárólag a fogászati implantációra, hanem az arra készülő fogpótlásra is ki kell terjeszteni. 
A fogászati implantáció egy összetett fogászati rehabilitáció része, abban az esetben, ha csak egy fogat pótolunk fogászati implantációval, és akkor is, ha például egy teljesen fogatlan szájba kívánunk rögzített fogművet készíteni számos implantátum segítségével.

A terv készítése során a pácienseket implantológiai szempontból kockázati elemzésen esnek át. Ennek részletezése helyett talán elég, annyit említeni, hogy nem lehet összehasonlítani egy darab implantátum beültetését és több, csontpótlást, arcüreg-alap emelést megkívánó implantátum beültetését. Rendelőnk természetesen minden lehetőségre fel van készülve; ugyanakkor az eltérő nehézségű műtétek eltérő előkészítést, kivizsgálást, műtéttechnikai tervezést és műtét előtti felkészülést igényelnek. 

A beavatkozást megelőzően minden esetben fizikai vizsgálattal, panorámaröntgen-felvétellel indul a tervezés, bizonyos esetekben szükség lehet egyéb képalkotó eljárásokra (3D volumentomográfia), nyálkahártya-vastagság mérésre, diagnosztikai mintaelemzésre is. Járulékos betegségek esetén – kezelőorvosi véleménye, ajánlása szükséges.

Ezen előzetes vizsgálatok célja, hogy birtokába kerüljünk mindazon tényeknek és körülményeknek, amelyek a fogászati implantáció sikerességét befolyásolhatják. Bizonyos esetekben nem áll módunkban elvégezni a fogászati implantációt.

A tervezés és előkészítés minden páciens esetén egy egyéni és személyre szabott folyamat. 
A tervezés során – a tervezett fogpótlás milyenségének és a páciens adottságainak figyelembevételével – meghatározzuk a beültetendő implantátumok számát, méretét, típusát; továbbá azt is, hogy szükség van-e csontpótlásra, arcüreg-alapjának megemelésre. 

Eldöntjük és megbeszéljük a pácienssel, hogy a fogászati implantációra mikor kerülhet sor, mennyi idő szükséges a csontosodáshoz és mikor készül el a teljes fogpótlás.

A fogászati implantáció, illetve a rehabilitáció nem fejeződik be azzal, hogy a páciens használni kezdi a fogászati implantátum(ok)ra készült fogpótlását. Az implantációs fogpótlás viselése magas fokú szájhigiéniát és rendszeresen végzett kontrollvizsgálatot kíván. Ha mindezek megvalósulnak, akkor biztos, hogy az implantációs fogpótlás hosszú ideig eleget tesz mind a funkcionális, mind az esztétikai követelményeknek.

Csontpótlás